Tin tuyển dụng

KỸ SƯ QS NỘI THẤT
Số lượng cần tuyển: 02 người
Nơi làm việc: Nhà máy NESTA / Văn Giang, Hưng Yên / Dự Án
Hạn nộp hồ sơ: March 10, 2024
THỢ LẮP ĐẶT NỘI THẤT GỖ CÔNG NGHIỆP
Số lượng cần tuyển: 05 người
Nơi làm việc: Nhà máy NESTA / Văn Giang, Hưng Yên / Dự Án
Hạn nộp hồ sơ: March 30, 2024
NHÂN VIÊN MARKETING HỖ TRỢ KINH DOANH
Số lượng cần tuyển: 01 Người người
Nơi làm việc: Nhà máy NESTA, Văn Giang, Hưng Yên
Hạn nộp hồ sơ: April 30, 2024
NHÂN VIÊN LÁI XE VĂN PHÒNG
Số lượng cần tuyển: 01 người
Nơi làm việc: Nhà máy NESTA / Văn Giang, Hưng Yên
Hạn nộp hồ sơ: February 28, 2024
NHÂN VIÊN KINH DOANH NỘI THẤT B2B
Số lượng cần tuyển: 02 người
Nơi làm việc: Nhà máy NESTA, Văn Giang , Hưng Yên / Miền Trung
Hạn nộp hồ sơ: March 30, 2024
CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY CNC
Số lượng cần tuyển: 05 người
Nơi làm việc: Nhà Máy NESTA, Văn Giang, Hưng Yên
Hạn nộp hồ sơ: March 30, 2024
CHUYÊN VIÊN/ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NỘI THẤT
Số lượng cần tuyển: 02 người
Nơi làm việc: Nhà máy NESTA, Văn Giang, Hưng Yên
Hạn nộp hồ sơ: March 30, 2024
THỢ SƠN NỘI THẤT
Số lượng cần tuyển: 01 người
Nơi làm việc: Nhà máy NESTA, Văn Giang, Hưng Yên
Hạn nộp hồ sơ: March 30, 2024