Không gian nội thất

phòng khách

Thiết kế không gian phòng khách vừa phải đảm bảo tính thẩm mỹ – thể hiện “chất riêng” mỗi nếp nhà, vừa cần tạo ra không khí gia đình ấm áp, thoải mái

 
11
Nhà chị Hạnh
Biệt thự Diện tích phòng khách: 25m2
Chi Chi 1Chi Chi 1
Nhà chị Chi
Biệt thự tại Ecopark Diện tích phòng khách: 25m2
Nha co thi 1Nha co thi 1
Nhà cô Thi
Căn hộ tại Mỹ Đình Pearl Diện tích phòng khách: 15m2
Nha co thi 2Nha co thi 2
Nhà cô Thi
Căn hộ tại Mỹ Đình Pearl Diện tích phòng khách: 15m2
Celadon 1Celadon 1
Căn mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Celadon City Diện tích phòng khách: 12m2
Celadon 2Celadon 2
Căn mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Celadon City Diện tích phòng khách: 12m2
Celadon 3Celadon 3
Căn mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Celadon City Diện tích phòng khách: 12m2
vinhomes ocean park 1vinhomes ocean park 1
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại Vinhomes Ocean Park Diện tích phòng khách: 10m2
vinhomes ocean park 2vinhomes ocean park 2
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại Vinhomes Ocean Park Diện tích phòng khách: 10m2
anh phuc 2anh phuc 2
Nhà anh Phức
Căn hộ tại chung cư Imperia Diện tích phòng khách: 14m2
anh phuc 1anh phuc 1
Nhà anh Phức
Căn hộ tại chung cư Imperia Diện tích phòng khách: 14m2
Phong khach 4Phong khach 4
Nhà anh Phương
Căn hộ tại chung cư Imperia Diện tích phòng khách: 15m2
Phong khach 3Phong khach 3
Nhà anh Phương
Căn hộ tại chung cư Imperia Diện tích phòng khách: 15m2
a cuong gardenia 2a cuong gardenia 2
Nhà anh Cường
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng khách: 10m2
a cuong gardeniaa cuong gardenia
Nhà anh Cường
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng khách: 10m2
chi Tuchi Tu
Nhà chị Tư
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng khách: 12m2
chi Tu 2chi Tu 2
Nhà chị Tư
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng khách: 12m2
nguyen hoagnf trungnguyen hoagnf trung
Nhà anh Trung
Chung cư tại Vinhomes Riverside Diện tích phòng khách: 15m2
Anh thu vinhomes central parkAnh thu vinhomes central park
Nhà anh Thu
Căn hộ tại Chung cư Vinhomes Central Park Diện tích phòng khách: 18m2
Anh thu vinhomes central park 4Anh thu vinhomes central park 4
Nhà anh Thu
Căn hộ tại Chung cư Vinhomes Central Park Diện tích phòng khách: 18m2
Anh thu vinhomes central park 2Anh thu vinhomes central park 2
Nhà anh Thu
Căn hộ tại Chung cư Vinhomes Central Park Diện tích phòng khách: 18m2
Anh thu vinhomes central park 3Anh thu vinhomes central park 3
Nhà anh Thu
Căn hộ tại Chung cư Vinhomes Central Park Diện tích phòng khách: 18m2
Anh thư vinhomes central park 3Anh thư vinhomes central park 3
Nhà anh Thu
Căn hộ tại Chung cư Vinhomes Central Park
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 0
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 67.3801
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 4416.42
cameraTransform (m44f): [{1, 0, 0, 5347.27}, {0, 0, -1, -5490.31}, {0, 1, -2.76401e-008, 483.564}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 0
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 67.3801
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 4416.42
cameraTransform (m44f): [{1, 0, 0, 5347.27}, {0, 0, -1, -5490.31}, {0, 1, -2.76401e-008, 483.564}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Sunshine City Diện tích phòng khách: 10m2
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 0
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 58.7155
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 5693.86
cameraTransform (m44f): [{-1, 0, 0, 6168.57}, {0, 0, 1, 1475.01}, {0, 1, -2.14389e-008, 674.187}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 0
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 58.7155
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 5693.86
cameraTransform (m44f): [{-1, 0, 0, 6168.57}, {0, 0, 1, 1475.01}, {0, 1, -2.14389e-008, 674.187}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Sunshine City Diện tích phòng khách: 10m2
a quoc anh 4a quoc anh 4
Nhà anh Quốc Anh
Căn hộ tại Chung cư Harmony Diện tích phòng khách: 15m2
a quoc anh 3a quoc anh 3
Nhà anh Quốc Anh
Căn hộ tại Chung cư Harmony Diện tích phòng khách: 15m2
a quoc anh 2a quoc anh 2
Nhà anh Quốc Anh
Căn hộ tại Chung cư Harmony Diện tích phòng khách: 15m2
a quoc anh 1a quoc anh 1
Nhà anh Quốc Anh
Căn hộ tại Chung cư Harmony Diện tích phòng khách: 15m2
chulamchulam
Nhà anh Lâm
Nhà phố Maison Du Parc Diện tích phòng khách: 10m2
chulam2chulam2
Nhà anh Lâm
Nhà phố Maison Du Parc Diện tích phòng khách: 10m2
hung ancorahung ancora
Nhà anh Hùng
Căn hộ tại chung cư Ancorra Diện tích phòng khách: 10m2
hung ancora 2hung ancora 2
Nhà anh Hùng
Căn hộ tại chung cư Ancorra Diện tích phòng khách: 10m2
chitrang 1chitrang 1
Nhà chị Trang
Chung cư mini Diện tích toàn không gian: 15m2
chijtrang 4chijtrang 4
Nhà chị Trang
Chung cư mini Diện tích phòng khách: 6m2
chi trang 6chi trang 6
Nhà chị Trang
Chung cư mini Diện tích toàn không gian: 15m2
chi trang 5chi trang 5
Nhà chị Trang
Chung cư mini Diện tích phòng khách: 6m2
ph khach 011ph khach 011
Nhà chú Tiền
Biệt thự tại Văn Giang Diện tích phòng khách: 20m2
PHÒNG KHÁCH 1PHÒNG KHÁCH 1
Nhà anh Hoài
Biệt thự tại Ecopark Diện tích phòng khách: 15m2
pk (4)pk (4)
Nhà chị Xuân
Biệt thự tại Ciputra Diện tích phòng khách: 25m2
khach 02khach 02
Nhà cô Thanh Sản
Biệt thự tại Hải Phòng Diện tích phòng khách: 20m2
khach 03khach 03
Nhà cô Thanh Sản
Biệt thự tại Hải Phòng Diện tích phòng khách: 20m2
11
Nhà anh Joel
Căn hộ tại chung cư Mipec Riverside Diện tích phòng bếp: 10m2
joel 3joel 3
Nhà anh Joel
Căn hộ tại chung cư Mipec Riverside Diện tích phòng bếp: 10m2
joel1joel1
Nhà anh Joel
Căn hộ tại chung cư Mipec Riverside Diện tích phòng bếp: 10m2
anh quoc anh 3anh quoc anh 3
Nhà anh Quốc Anh
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Harmony Diện tích phòng bếp: 23m2
anh quoc anh 4anh quoc anh 4
Nhà anh Quốc Anh
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Harmony Diện tích phòng bếp: 23m2
anh phucanh phuc
Nhà anh Phức
Căn hộ tại chung cư Imperia Diện tích phòng bếp: 8m2
anh phuc 21anh phuc 21
Nhà anh Phức
Căn hộ tại chung cư Imperia Diện tích phòng bếp: 8m2
anh phuong impe 2anh phuong impe 2
Nhà anh Phương
Căn hộ tại chung cư Imperia Diện tích phòng bếp: 15m2
anh phuong impeanh phuong impe
Nhà anh Phương
Căn hộ tại chung cư Imperia Diện tích phòng bếp: 15m2
anh trung.jpg mipecanh trung.jpg mipec
Nhà anh Trung
Căn hộ tại chung cư Mipec Riverside Diện tích phòng bếp: 15m2
anh trunganh trung
Nhà anh Trung
Căn hộ tại chung cư Mipec Riverside Diện tích phòng bếp: 15m2
chi hoan gardeniachi hoan gardenia
Nhà chị Hoàn
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng bếp: 8m2
chi tu gardeniachi tu gardenia
Nhà chị Tư
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng bếp: 15m2
chi trangchi trang
Nhà chị Trang
Chung cư mini
chi trang 2chi trang 2
Nhà chị Trang
Chung cư mini
vinhomes ocean parkvinhomes ocean park
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại Vinhomes Ocean Park Diện tích phòng bếp: 8m2
chi trang 11chi trang 11
Nhà anh Hùng
Căn hộ tại chung cư Ancora Diện tích phòng bếp: 12m2
chi trang 3chi trang 3
Nhà anh Hùng
Căn hộ tại chung cư Ancora Diện tích phòng bếp: 12m2
celadonceladon
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Celadon City Diện tích phòng bếp: 10m2
celaondcelaond
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Celadon City Diện tích phòng bếp: 10m2
Phong khach V4Phong khach V4
Nhà anh Hưng
Căn hộ tại chung cư Việt Hưng Diện tích phòng bêp: 12m2
penthouse thảo điềnpenthouse thảo điền
Nhà chị Hạnh
Penthouse tại Thảo Điền Diện tích phòng bếp: 20m2
penthouse thảo điền 2penthouse thảo điền 2
Nhà chị Hạnh
Penthouse tại Thảo Điền Diện tích phòng bếp: 20m2
chichi
Nhà chị Chi
Shophouse tại Ecopark Diện tích phòng bếp: 20m2
chi3chi3
Nhà chị Chi
Shophouse tại Ecopark Diện tích phòng bếp: 20m2
chichi
Nhà chị Chi
Shophouse tại Ecopark Diện tích phòng bếp: 20m2
Bêp + ăn (2)Bêp + ăn (2)
Nhà anh Lâm
Căn hộ tại chung cư Maison Du Parc Diện tích phòng bếp: 15m2
Bêp + ăn (1)Bêp + ăn (1)
Nhà anh Lâm
Căn hộ tại chung cư Maison Du Parc Diện tích phòng bếp: 15m2
bếp 01bếp 01
Nhà cô Thanh Sản
Biệt thự tại Hải Phòng Diện tích phòng bếp: 16m2
bep 1bep 1
Nhà chị Xuân
Biệt thự tại Ciputra Diện tích phòng bếp: 23m2
PHÒNG KHÁCH 3PHÒNG KHÁCH 3
Nhà anh Hoài
Biệt thự tại Thủy Nguyên Ecopark Diện tích phòng bếp: 20m2
PHÒNG KHÁCH 4PHÒNG KHÁCH 4
Nhà anh Hoài
Biệt thự tại Thủy Nguyên Ecopark Diện tích phòng bếp: 22m2
bêp (3)bêp (3)
Nhà chị Hà
Biệt thự tại Ciputra Diện tích phòng bếp: 23m2
bêp (1)bêp (1)
Nhà chị Hà
Biệt thự tại Ciputra Diện tích phòng bếp: 23m2
bep 02bep 02
Nhà chú Tiền
Biệt thự tại Văn Giang Diện tích phòng bếp: 20m2

phòng bếp

Phòng bếp là nơi các thành viên cùng san sẻ việc bếp núc. Thiết kế không gian bếp để các thành viên “enjoy” việc “chia ngọt sẻ bùi” cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

 

phòng ngủ

Để trở thành một “nghệ sĩ mơ” thực thụ, bạn cần thả mình vào không gian thoải mái nhất. Một giấc ngủ ngon sẽ tái nạp toàn bộ năng lượng cho bạn trước khi ngày mới bắt đầu

11
Nhà chị Hạnh
Biệt thự
anh trung 1anh trung 1
Nhà anh Trung
Biệt thự Diện tích phòng ngủ: 23m2
anh trung 2anh trung 2
Nhà anh Trung
Biệt thự Diện tích phòng ngủ: 23m2
chi hoan garchi hoan gar
Nhà chị Hoàn
Căn hộ tại Vinhomes Gardenia Diện tích phòng ngủ: 15m2
chi hoan gar (2)chi hoan gar (2)
Nhà chị Hoàn
Căn hộ tại Vinhomes Gardenia Diện tích phòng ngủ: 15m2
a phuc imperia 1a phuc imperia 1
Nhà chú Phức
Căn hộ tại chung cư Imperia Diện tích phòng ngủ: 13m2
22
Duplex AZ Lâm Viên
chung cư AZ Lâm Viên Complex
anh phuong imperiaanh phuong imperia
Nhà anh Phương
Căn hộ tại chung cư Imperia Diện tích phòng ngủ: 12m2
anh phuong imperia 2anh phuong imperia 2
Nhà anh Phương
Căn hộ tại chung cư Imperia Diện tích phòng ngủ: 12m2
linhlinh
Nhà chị Linh
Căn hộ tại Vinhomes Gardenia Diện tích phòng ngủ: 12m2
nha chi Tu vinhomes garde 1nha chi Tu vinhomes garde 1
Nhà chị Tư
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng ngủ: 14m2
nha chi Tu vinhomes garde 2nha chi Tu vinhomes garde 2
Nhà chị Tư
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng ngủ: 14m2
cô nguyêncô nguyên
Nhà cô Nguyên
Shophouse tại Vinhome Gardenia Diện tích phòng ngủ: 15m2
joel mipec riversidejoel mipec riverside
Nhà anh Joel
Căn hộ tại chung cư Mipec Riverside Diện tích phòng ngủ: 22m2
joel mipec riverside 2joel mipec riverside 2
Nhà anh Joel
Căn hộ tại chung cư Mipec Riverside Diện tích phòng ngủ: 22m2
a Thu vin centraa Thu vin centra
Nhà anh Thu
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Central Park Diện tích phòng ngủ: 13m2
a Thu vin centra 2a Thu vin centra 2
Nhà anh Thu
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Central Park Diện tích phòng ngủ: 13m2
a Thu vin centra 3a Thu vin centra 3
Nhà anh Thu
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Central Park Diện tích phòng ngủ: 13m2
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 200000
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 65.4704
cameraNearClip (float): 2000
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 6336.66
cameraTransform (m44f): [{-0.000254132, -1.77636e-015, -1, 2766.55}, {-1, 4.33681e-019, 0.000254132, -8841.95}, {0, 1, -1.92641e-008, 463.711}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 200000
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 65.4704
cameraNearClip (float): 2000
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 6336.66
cameraTransform (m44f): [{-0.000254132, -1.77636e-015, -1, 2766.55}, {-1, 4.33681e-019, 0.000254132, -8841.95}, {0, 1, -1.92641e-008, 463.711}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Sunshine City Diện tích phòng ngủ: 12m2
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 71.5078
cameraNearClip (float): 0.1
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 5580.42
cameraTransform (m44f): [{-1, 0, 0, 1744.63}, {0, 0, 1, -5784.1}, {0, 1, -2.18748e-008, 510.074}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 71.5078
cameraNearClip (float): 0.1
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 5580.42
cameraTransform (m44f): [{-1, 0, 0, 1744.63}, {0, 0, 1, -5784.1}, {0, 1, -2.18748e-008, 510.074}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Sunshine City Diện tích phòng ngủ: 12m2
vin oc 2vin oc 2
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Ocean Park Diện tích phòng ngủ: 12m2
vin ocvin oc
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Ocean Park Diện tích phòng ngủ: 12m2
anh van chung cu (2)anh van chung cu (2)
Nhà anh Vận
Nhà phố Diện tích phòng ngủ: 12m2
anh van chung cuanh van chung cu
Nhà anh Vận
Nhà phố Diện tích phòng ngủ: 12m2
chu khoi parkhill 2chu khoi parkhill 2
Nhà chú Khôi
Căn hộ tại chung cư Parkhill Diện tích phòng ngủ: 12m2
chu khoi parkhillchu khoi parkhill
Nhà chú Khôi
Căn hộ tại chung cư Parkhill Diện tích phòng ngủ: 12m2
co toan chung cuco toan chung cu
Nhà cô Toán
Biệt thự liền kề Diện tích phòng ngủ: 20m2
co toan chung cu 2co toan chung cu 2
Nhà cô Toán
Biệt thự liền kề Diện tích phòng ngủ: 20m2
nhà anh hung dinh cong 2nhà anh hung dinh cong 2
Nhà anh Hưng
Căn hộ tại chung cư Định Công Diện tích phòng ngủ: 13m2
nhà anh hung dinh congnhà anh hung dinh cong
Nhà anh Hưng
Căn hộ tại chung cư Định Công Diện tích phòng ngủ: 13m2
quoc anh harmonyquoc anh harmony
Nhà anh Quốc Anh
Biệt thự Harmony
anh hung MDPanh hung MDP
Nhà anh Hùng
Căn hộ tại chung cư Mỹ Đình Pearl Diện tích phòng ngủ: 13m2
anh hung MDP 2anh hung MDP 2
Nhà anh Hùng
Căn hộ tại chung cư Mỹ Đình Pearl Diện tích phòng ngủ: 13m2
master (2)master (2)
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Celadon City Diện tích phòng ngủ: 12m2
ecopark 2ecopark 2
Nhà chị Chi
Biệt thự tại Ecopark Diện tích phòng ngủ: 15m2
ecopark 1ecopark 1
Nhà chị Chi
Biệt thự tại Ecopark Diện tích phòng ngủ: 15m2
ecopark 3ecopark 3
Nhà chị Chi
Biệt thự tại Ecopark Diện tích phòng ngủ: 15m2
thi mdp 2thi mdp 2
Nhà chị Thi
Căn hộ tại chung cư Mỹ Đình Pearl Diện tích phòng ngủ: 13m2
thi mdp 2thi mdp 2
Nhà chị Thi
Căn hộ tại chung cư Mỹ Đình Pearl Diện tích phòng ngủ: 13m2
phong ngu matter 01 -01phong ngu matter 01 -01
Nhà chú Tiền
Biệt thự tại Văn Giang Diện tích phòng ngủ: 22m2
phong ngu ong ba 02phong ngu ong ba 02
Nhà chú Tiền
Biệt thự tại Văn Giang Diện tích phòng ngủ: 22m2
P.NGỦ KHÁCH T3.2P.NGỦ KHÁCH T3.2
Nhà chú Tiền
Biệt thự tại Văn Giang Diện tích phòng ngủ: 22m2
ph ngủ tầng 3 (1)ph ngủ tầng 3 (1)
Nhà chú Tiền
Biệt thự tại Văn Giang Diện tích phòng ngủ: 22m2
1212
Nhà chú Tiền
Biệt thự tại Văn Giang Diện tích phòng ngủ: 18m2
pngu master 1pngu master 1
Nhà anh Hoài
Biệt thự tại Ecopark Diện tích phòng ngủ: 20m2
p ngu masster pan 2.2p ngu masster pan 2.2
Nhà anh Hoài
Biệt thự tại Ecopark Diện tích phòng ngủ: 20m2
ph ngu 01 (2)ph ngu 01 (2)
Nhà chị Xuân
Biệt thự tại Ciputra Diện tích phòng ngủ: 20m2
ph ngủ con trai 01 (1)ph ngủ con trai 01 (1)
Nhà chị Xuân
Biệt thự tại Ciputra Diện tích phòng ngủ: 20m2
ph ngủ con trai 02 (1)ph ngủ con trai 02 (1)
Nhà chị Xuân
Biệt thự tại Ciputra Diện tích phòng ngủ: 20m2
p con trai 4p con trai 4
Nhà cô Thanh Sản
Biệt thự tại Hải Phòng Diện tích phòng ngủ: 25m2
p ong ba 1p ong ba 1
Nhà cô Thanh Sản
Biệt thự tại Hải Phòng Diện tích phòng ngủ: 25m2
p con trai 2p con trai 2
Nhà cô Thanh Sản
Biệt thự tại Hải Phòng Diện tích phòng ngủ: 25m2
celadonceladon
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Celadon Diện tích phòng ngủ: 10m2
celadon 2celadon 2
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Celadon Diện tích phòng ngủ: 10m2
celadon 3celadon 3
Căn hộ mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Celadon Diện tích phòng ngủ: 10m2
11
Tân cổ điển_Bulavard
Phòng ngủ cho bé phong cách Tân cổ điển
anh thu vinhome centranh thu vinhome centr
Nhà anh Thu
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Central Park Diện tích phòng ngủ: 12m2
anh thu vinhome centr 2anh thu vinhome centr 2
Nhà anh Thu
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Central Park Diện tích phòng ngủ: 12m2
kidroom03kidroom03
Nhà anh Phương
Căn hộ tại dự án Imperia Diện tích phòng ngủ: 10m2
99
Nhà chị Linh
Căn họ tại Vinhomes Gardenia Diện tích phòng ngủ: 12m2
anh phuong imperiaanh phuong imperia
Nhà anh Phương
Căn hộ tại dự án Imperia Diện tích phòng ngủ: 20m2
a doana doan
Nhà anh Đoàn
Căn hộ tại Vinhomes Gardenia Diện tích phòng ngủ: 10m2
a dunga dung
Nhà anh Dũng
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng ngủ: 10m2
joel 1joel 1
Nhà anh Joel
Căn hộ tại chung cư Mipec Riverside Diện tích phòng ngủ: 12m2
joel 3joel 3
Nhà anh Joel
Căn hộ tại chung cư Mipec Riverside Diện tích phòng ngủ: 12m2
Trung mipec 3Trung mipec 3
Nhà anh Trung
Căn hộ tại chung cư Mipec Riverside Diện tích phòng ngủ: 10m2
Trung mipec 2Trung mipec 2
Nhà anh Trung
Căn hộ tại chung cư Mipec Riverside Diện tích phòng ngủ: 10m2
Trung mipecTrung mipec
Nhà anh Trung
Căn hộ tại chung cư Mipec Riverside Diện tích phòng ngủ: 10m2
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 76.0941
cameraNearClip (float): 0.1
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 3392.93
cameraTransform (m44f): [{-0.820609, -2.32831e-010, 0.571486, 7871.57}, {0.57149, -2.32831e-010, 0.820604, -4611.72}, {0, 1, -0.0035467, 550.227}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 76.0941
cameraNearClip (float): 0.1
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 3392.93
cameraTransform (m44f): [{-0.820609, -2.32831e-010, 0.571486, 7871.57}, {0.57149, -2.32831e-010, 0.820604, -4611.72}, {0, 1, -0.0035467, 550.227}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)
Căn mẫu City
Căn hộ tại chung cư Sunshine City Diện tích phòng ngủ: 10m2
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 71.5078
cameraNearClip (float): 0.1
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 3301.83
cameraTransform (m44f): [{-0.0405238, 0, -0.999179, 3682.33}, {-0.999179, 0, 0.0405238, -5500.69}, {0, 1, -3.69705e-008, 464.824}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 71.5078
cameraNearClip (float): 0.1
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 3301.83
cameraTransform (m44f): [{-0.0405238, 0, -0.999179, 3682.33}, {-0.999179, 0, 0.0405238, -5500.69}, {0, 1, -3.69705e-008, 464.824}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)
Căn mẫu City
Căn hộ tại chung cư Sunshine City Diện tích phòng ngủ: 10m2
ocean 1ocean 1
Căn mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Ocean Park Diện tích phòng ngủ: 10m2
ocean 2ocean 2
Căn mẫu Nesta
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Ocean Park Diện tích phòng ngủ: 10m2
chị hoànchị hoàn
Nhà chị Hoàn
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng ngủ: 12m2
chị hoàn 2chị hoàn 2
Nhà chị Hoàn
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng ngủ: 12m2
chị Tư 1chị Tư 1
Nhà chị Tư
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng ngủ: 10m2
chị Tư 2chị Tư 2
Nhà chị Tư
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng ngủ: 10m2
tiến azsky định côngtiến azsky định công
Nhà anh Tiến
Căn hộ tại chung cư AzSky Định Công Diện tích phòng ngủ: 8m2
tiến azsky định công 2tiến azsky định công 2
Nhà anh Tiến
Căn hộ tại chung cư AzSky Định Công Diện tích phòng ngủ: 8m2
Chú Khôi ParkhillChú Khôi Parkhill
Nhà chú Khôi
Căn hội tại chung cư Park Hill Diện tích phòng ngủ: 10m2
Chú Khôi Parkhill 2Chú Khôi Parkhill 2
Nhà chú Khôi
Căn hội tại chung cư Park Hill Diện tích phòng ngủ: 10m2
cô toáncô toán
Nhà cô Toán
Căn hộ chung cư Diện tích phòng ngủ: 13m2
cô toán 2cô toán 2
Nhà cô Toán
Căn hộ chung cư Diện tích phòng ngủ: 13m2
a hưng định cônga hưng định công
Nhà anh Hưng
Căn hộ tại chung cư Định Công Diện tích phòng ngủ: 10m2
a hưng định công 2a hưng định công 2
Nhà anh Hưng
Căn hộ tại chung cư Định Công Diện tích phòng ngủ: 10m2
quốc anh harmonyquốc anh harmony
Nhà anh Quốc Anh
Căn hộ tại chung cư Harmony Diện tích phòng ngủ: 14m2
quốc anh harmony 2quốc anh harmony 2
Nhà anh Quốc Anh
Căn hộ tại chung cư Harmony Diện tích phòng ngủ: 14m2
hưng việt hưnghưng việt hưng
Nhà anh Hưng
Căn hộ tại chung cư Việt Hưng Diện tích phòng ngủ: 10m2
hưng việt hưng 2hưng việt hưng 2
Nhà anh Hưng
Căn hộ tại chung cư Việt Hưng Diện tích phòng ngủ: 10m2
shophouse ecoshophouse eco
Nhà chị Chi
Shophouse tại Ecopark Diện tích phòng ngủ 15m2
shophouse eco 2shophouse eco 2
Nhà chị Chi
Shophouse tại Ecopark Diện tích phòng ngủ 15m2
chị hiền định côngchị hiền định công
Nhà chị Hiền
Căn hộ tại chung cư Định Công Diện tích phòng ngủ: 13m2

phòng ngủ cho bé

Một không gian màu sắc và sáng tạo để nuôi dưỡng ước mơ và tài năng của các bạn nhỏ

phòng làm việc

Duy trì cảm hứng và khơi gợi sáng tạo để công việc thăng hoa

33
Nhà cô Thanh Sản
Biệt thự tại Hải Phòng Diện tích phòng làm việc: 6m2
chị hà mon city 2chị hà mon city 2
Nhà chị Hà
Căn hộ tại chung cư Mon City Diện tích phòng làm việc: 6m2
chị hà mon citychị hà mon city
Nhà chị Hà
Căn hộ tại chung cư Mon City Diện tích phòng làm việc: 6m2
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 200000
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 71.5078
cameraNearClip (float): 2000
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 6168.97
cameraTransform (m44f): [{-0.000247031, -8.88178e-016, -1, 1890.27}, {-1, 2.1684e-019, 0.000247031, -2342.2}, {0, 1, -9.8939e-009, 616.349}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 200000
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 71.5078
cameraNearClip (float): 2000
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 6168.97
cameraTransform (m44f): [{-0.000247031, -8.88178e-016, -1, 1890.27}, {-1, 2.1684e-019, 0.000247031, -2342.2}, {0, 1, -9.8939e-009, 616.349}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)
Nhà anh Cường
Căn hộ tại chung cư Vinhomes Gardenia Diện tích phòng làm việc: 10m2
22
Chung cư nhà anh Thu
Chung cư Vinhome Central Park
11
Chung cư nhà anh Thu
Chung cư Vinhome Central Park
11
Nhà chị Chi
Chiếu nghỉ tại shophouse Ecopark Diện tích: 12m2
phòng trẻ em 2phòng trẻ em 2
Nhà chị Chi
Phòng vui chơi trẻ em tại shophouse Ecopark Diện tích: 25m2
tiền sảnh anh Phương imperiatiền sảnh anh Phương imperia
Nhà anh Phương
Tiền sảnh căn hộ tại chung cư Imperia Diện tích: 3m2
SHC 03 cô nguyênSHC 03 cô nguyên
Nhà cô Nguyên
Phòng sinh hoạt chung tại Shophouse Diện tích: 25m2
SHC 03 cô nguyên 2SHC 03 cô nguyên 2
Nhà cô Nguyên
Phòng sinh hoạt chung tại Shophouse Diện tích: 25m2
SHC 03 cô nguyên 3SHC 03 cô nguyên 3
Nhà cô Nguyên
Phòng sinh hoạt chung tại Shophouse Diện tích: 25m2
phòng thay đồ - anh trung mipec riversidephòng thay đồ - anh trung mipec riverside
Nhà anh Trung
Phòng thay đồ tại căn hộ Mipec Riverside Diện tích: 10m2
phòng thay đồ - anh trung mipec riverside 2phòng thay đồ - anh trung mipec riverside 2
Nhà anh Trung
Phòng thay đồ tại căn hộ Mipec Riverside Diện tích: 15m2
p tho 1 cô toánp tho 1 cô toán
Nhà cô Toán
Phòng thờ căn hộ chung cư Diện tích: 10m2
p tho 1 cô toán 3p tho 1 cô toán 3
Nhà cô Toán
Phòng thờ căn hộ chung cư Diện tích: 10m2
p tho 1 cô toán 2p tho 1 cô toán 2
Nhà cô Toán
Phòng thờ căn hộ chung cư Diện tích: 10m2
HÙNG MĐP GIẶTHÙNG MĐP GIẶT
Nhà anh Hùng
Phòng giặt tại căn hộ chung cư Mỹ Đình Pearl Diện tích: 6m2
Sinh Hoat ChungSinh Hoat Chung
Penthouse Paragon
Phòng sinh hoạt chung tại Penthouse Paragon Diện tích: 15m2
Phong giat v2Phong giat v2
Penthouse Paragon
Phòng giặt là tại Penthouse Paragon Diện tích: 13m2
phong tho 5phong tho 5
Penthouse Paragon
Phòng thờ tại Penthouse Paragon Diện tích: 14m2
88
Nhà anh Thu
Ban công tại chung cư Vinhomes Central Park Diện tích: 8m2
1111
Nhà anh Thu
Ban công tại chung cư Vinhomes Central Park Diện tích: 8m2
wc 1wc 1
Nhà anh Thu
WC tại chung cư Vinhomes Central Park Diện tích: 8m2
wc 2wc 2
Nhà anh Thu
WC tại chung cư Vinhomes Central Park Diện tích: 8m2
wc 3wc 3
Nhà anh Thu
WC tại chung cư Vinhomes Central Park Diện tích: 8m2
Xuân DungXuân Dung
Nhà chị Dung
WC tại căn hộ khu Ngoại Giao Đoàn Diện tích: 8m2
JoelJoel
Nhà anh Joel
WC tại căn hộ chung cư Mipec Riverside Diện tích: 8m2
Diệp thủy nguyên ecoparkDiệp thủy nguyên ecopark
Nhà cô Diệp
WC tại Biệt thự Thủy Nguyên Ecopark Diện tích: 10m2
Penthouse ParagonPenthouse Paragon
Penthouse Paragon
WC tại Penthouse chung cư Paragon Diện tích: 8m2
Thi MĐPThi MĐP
Nhà cô Thi
WC tại căn hộ chung cư Mỹ Đình Pearl Diện tích: 8m2
Hạnh AZHạnh AZ
Nhà cô Hạnh
WC tại căn hộ chung cư AZ Lâm Viên Diện tích: 8m2
ph rượu (2)ph rượu (2)
Nhà bác Tiền
Đảo bar rượu tại Biệt thự Văn Giang Diện tích: 12m2
phong thay đồ 03phong thay đồ 03
Nhà chị Hà
Phòng thay đồ tại biệt thự Ciputra Diện tích: 14m2

không gian khác

Những không gian hoàn thiện tổng thể ngôi nhà của bạn cả về công năng và thẩm mỹ