Dự án chủ đầu tư

Doji Land

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư BĐS Doji Land
Địa chỉ: Số 1 Bến Đoan - phường Hồng Gai - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh
Hạng mục: Nội thất khu Funcion, meeting room, khu GYM
Thời gian thực hiện: 2021
z2629279375580_46fc87fa817a40a89e2586923f2bf558z2629279375580_46fc87fa817a40a89e2586923f2bf558
z2629279384437_604154eec4b73f3a13dcd6c43bf1a669z2629279384437_604154eec4b73f3a13dcd6c43bf1a669
z2629279384437_604154eec4b73f3a13dcd6c43bf1a669z2629279384437_604154eec4b73f3a13dcd6c43bf1a669
z2629279381508_a28eb11cfe153b265e33764158691cf0z2629279381508_a28eb11cfe153b265e33764158691cf0
z2629279404977_ac43a66ac0375c4f3f9329293a2ff2dez2629279404977_ac43a66ac0375c4f3f9329293a2ff2de
z2629279408192_f24312ac14dfeeaa826648ce0993f4c7z2629279408192_f24312ac14dfeeaa826648ce0993f4c7
z2629279395769_0cfea7dbab5b0e8d33bb911b04f96a37z2629279395769_0cfea7dbab5b0e8d33bb911b04f96a37
z2629279378150_c2613fdaf3991f5ccef4836957fb075cz2629279378150_c2613fdaf3991f5ccef4836957fb075c
z2629279358466_35b6016f6f821d241e2f4b0699f58c72z2629279358466_35b6016f6f821d241e2f4b0699f58c72
z2629279351966_26d91f460c6671e33efbe678ab0b6e49z2629279351966_26d91f460c6671e33efbe678ab0b6e49
z2629279339270_3e52c81d87a4f762dc18a9d123a15f09z2629279339270_3e52c81d87a4f762dc18a9d123a15f09
z2629279327213_a91599b9cdcf75d4b9e41b66142cdc01z2629279327213_a91599b9cdcf75d4b9e41b66142cdc01
z2629279360707_d33776e778c18a746c094d62461e93abz2629279360707_d33776e778c18a746c094d62461e93ab
z2629279367435_692e834e2bf1b412b02cd26299bd77ccz2629279367435_692e834e2bf1b412b02cd26299bd77cc
z2629279410876_46f3253096834712ba1d4e59dcf82ab4z2629279410876_46f3253096834712ba1d4e59dcf82ab4
z2629279417041_e3dc0bcbc7ef51545c4f4fc690816785z2629279417041_e3dc0bcbc7ef51545c4f4fc690816785
z2629279423831_74d1ad8e78465f1630ba2ff433ca7921z2629279423831_74d1ad8e78465f1630ba2ff433ca7921
z2629279433548_8fec8985e63baeceaa83aa5e7916fb42z2629279433548_8fec8985e63baeceaa83aa5e7916fb42

Chia sẻ: 

Share on facebook
Share on telegram
Share on skype
Share on pinterest

Các dự án chủ đầu tư khác

Apec Mũi Né
Apec Mũi Né
ONSEN FUJI
ONSEN FUJI
Hoàng Huy Commerce
Hoàng Huy Commerce